Strategie 10X

Uvědom si, že úspěch může mít každý

Zbav se mýtu nedostatku. Musíš změnit své myšlení tak, aby si dokázal vidět, že úspěch ostatních ve skutečnosti vytváří příležitost také vítězit.

Předpokládej kontrolu všeho

Předpokládej kontrolu a více zodpovědnosti tím, že přijmeš postoj, že ty jsi strůjcem všeho. Nikdy nezaujímej postoj, že věci se ti jen dějí. Nikdy nezaujímej postoj oběti. Přijmi více zodpovědnosti, kontroly nad vším, co se ti děje a žij podle sloganu, že nic se neděje Tobě – ale kvůli Tobě!

Stanov si 10x cíle

Měj na paměti tyto věci:

  • Všechno je možné.
  • Stanovuj si cíle pro sebe – ne nikoho jiného.
  • Máš mnohem větší potenciál, než si uvědomuješ.
  • Úspěch je tvá povinnost, závazek a odpovědnost.
  • Neexistuje žádný nedostatek úspěchu.

Pokud se do něčeho pustíš s myslí limitující výsledek, limituješ i činy nutné k dosažení toho cíle.

Vykonávej masivní činnosti

  1. stupeň – NEDĚLEJ NIC
  2. stupeň – DEJ SE NA ÚSTUP
  3. stupeň – VYKONÁVEJ BĚŽNÝ STUPEŇ ČINNOSTI
  4. stupeň – VYKONÁVEJ MASIVNÍ ČINNOSTI

Když jdeš do všeho s vervou a masivní akcí, nepřemýšlej o tom, kolik hodin pracuješ. Jakmile začneš fungovat na 4. stupni akce, posune se tvé nastavení mysli i výsledky. Signálem, že se ti to daří, budou komentáře a obdiv lidí.

Tvým skutečným problémem je „neznámost

Lidé tě neznají a nepřemýšlí o Tobě.

Jediný způsob, jak pokořit neznámost, je masivní akce. Pokud nemáš peníze na reklamu, tak vlož svou energii do telefonátů, tradiční pošty, e-mailů, prodejních telefonátů, odpovídání na telefonáty a ještě více telefonátů. Ano je to vyčerpávající. Nicméně to přinese více jistoty a pocitu bezpečí než jakékoli jiné vzdělání či školení.

Rozhodni se vlastnit slovo, – staň se synonymem

Musíš se stát leadrem, expertem, a dominovat svému prostoru. Nemusíš být první, ale je důležité být první v dané oblasti.

Je pravděpodobné, že většina nebude mít takové peníze jako leadři, to však neznamená, že si v nevýhodě. Vytvoř kampaně podle zdrojů, které máš (nabídky, informace, videa, obsah, smlouvy, poštovní zprávy, telefonní hovory, odkazy, facebook přátelé, eknihy nebo jiné hodnoty).

Tvé jméno je tvůj nejdůležitější majetek. Dokud nebudou lidé vědět, kdo jsi, nikdo nebude věnovat pozornost tomu, co prezentuješ.

Nebuď průměrný. Staň se posedlý!

Posedlost není nemoc, je to dar

Dokud svět neporozumí tomu, že neustoupíš – že jsi 100% odhodlaný a máš naprosté přesvědčení a budeš trvat na pokračování projektu – nebudeš mít takovou pozornost, kterou potřebuješ a takovou podporu, kterou chceš.

Budeš-li posedlí svou myšlenkou, účelem nebo cílem, staneš se stejně závislí na myšlence dosáhnout toho, aby to fungovalo.

Dělej vše naplno, přeháněj závazky

Hraj all-in jako v pokeru. Ale o mnohem důležitější sázky jako jsou úsilí, kreativita, energie, nápady a vytrvalost.

Neexistuje žádné selhání, pokud se nevzdáš! Je možné, aby si „vyčerpal“ všechnu svou energii či tvořivost. Je možné, aby ti došly nápady. Nikdy ale neztrať schopnost přicházet s novými sny, mít více energie, přemýšlet kreativně a dívat se na situaci jinak.

Vždy tu bude další den – a další šance.

Rozšiřuj se, ne naopak

Zvedni se z pohovky, jdi ven a udělej si cestu na trh! Dostaň se před klienty, hledej příležitosti a ukaž, že postupuješ na trhu. Ustupuj jen na chvíli a to jen pokud to je nutné, aby se mohl připravit na rozšiřování s větším počtem a větší intenzitou akcí.

Buď všudypřítomen

Učiň přísahu, že tvá značka, tvá myšlenka, tvůj nápad, tvá společnost, tvůj produkt, tvá služba zanechají na této planetě stopu. Aby si toho dosáhl, musíš se spojit s tvojí komunitou. Musíš se účastnit akcí a být na nich vidět, psát do místních novin a být spojován s hráči tvé komunity. Jakmile to uděláš, dělej vše, co je možné, aby si zůstal aktivní. Zařiď, aby tě lidé viděli, četli, slyšeli a přemýšleli o Tobě. Říkej ano na všechny možnosti, aby si mohl něco říci. Piš o tom, mluv o tom, přednášej o tom, co děláš a klidně vykřikuj na rohu ulice.

Kontroluj čas

Jediný způsob jak navýšit svůj čas, je udělat více v čase, který máš. Aby si opravdu pochopil, zvládl, maximalizoval a vytěžil každou příležitost z času, který máš, musíš plně pochopit a ocenit, kolik času máš k dispozici. Musíš převzít kontrolu nad svým časem. Nesmíš to dovolit ostatním.

Zavaž se: „Už žádné výmluvy!“

Výmluvy jsou pro lidi, kteří odmítají převzít odpovědnost za své životy a za to, jak se vyvinou. Otroci a oběti se vymlouvají a budou navždy určeni k tomu, aby měli jen zbytky a odpadky ostatních.

Nepleť si výmluvu s důvodem. Důvod je motivátor. Výmluva je ospravedlnění pro udělání, nebo neudělání něčeho.

Musíš začít chápat rozdíl mezi výmluvami a dáváním opravdových důvodů, proč se věci dějí.

zadne-vymluvy

Zdroje:

Summary
Strategie 10x
Article Name
Strategie 10x
Description
Uvědom si, že úspěch může mít každý. Zbav se mýtu nedostatku. Musíš změnit své myšlení tak, aby si dokázal vidět, že úspěch ostatních ve skutečnosti vytváří příležitost také vítězit.
Author

Komentáře