Jak být kreativní a probudit v sobě tvůrčí sílu

Proč být kreativní? Kreativita osvobozuje mysl způsobem, který člověku umožňuje snáze absorbovat znalosti. Zefektivňuje proces učení učení Odblokuje staré vzorce nebo návyky myšlení. Umožňuje nelineární myšlení.Kreativita umožňuje empatii.Může pomoci vytáhnout to, co už v sobě je – mohou se objevit skryté celý článek