Jak jsem efektivní

 • jednu chvíli se soustředím vždy jen na jednu věc. Nechám svou kreativní mysl pracovat. Jsem soustředěný.
 • Uvědomuji si, co je prokrastinace a snažím se s ní bojovat.
 • To nejdůležitější dávám na první místo.
 • Úkolům přiřazuji priority od 1 do 3.
 • Na den si dám 3 – 4 úkoly.
 • Nejdůležitější a nejtěžší úkol dělám hned ráno. Řeknu si „Budu to dělat jen 10 minut.
 • Vím, že velkých cílů nelze dosáhnout za den. Proto jsem trpělivý. Velké cíle si rozděluji do malých úkolů.
 • Nejprve plánuji osobní volno. Udělám si čas na koníčky.
 • Předstírám, že už jsem tím, kým chci být, protože vím, že se jím následovně 100% stanu.
 • Automatizuji veškeré procesy včetně obchodních.
 • Pracuji jednoduše – nehraju si s nástroji, formátováním a podobně. Prostě dělám, co mám v plánu. Nehrotím to do dokonalosti. Na opravy bude čas později.
 • Emailovou schránku otvírám jen 2x denně. V 11.00 hodin a v 16:00 hodin. Vím, že pokud ráno otevřu emailovou poštu, tak budu mít nutkání to hned řešit. Následkem toho ztratím pozornost na úkol.
 • Soustředím se na další krok, ne na celek.
 • Zamedituji si 10 minut meditaci vhledu.
 • Vypnu veškerá vyrušení jako internet, vyskakovací okna … Zapnu jen FocusWriter pro copywriting.
 • Pustím si klasickou hudbu, klidnou hudbu, nebo žádnou hudbu. Uvědomuji si pravdu „Inspirace přichází z ticha“.
 • Pokud budu pracovat u PC, uklidím si pracovní stůl.
 • Uvědomuji si Peretovo pravidlo 80/20.
 • Uvědomuji si Parkinsonův zákon – méně času na úkol = vyšší a kvalitní výkon.

Komentáře

Vladimír Matula