Koncept AEIOU

5 sad otázek, pro posouzení záznamů o činnostech Activities (Aktivity) Co jste vlastně dělali? Šlo o strukturovanou, nebo nestrukturovanou aktivitu? Měli jste nějakou konkrétní roli, nebo jste byli pouze účastníkem? Environment (Prostředí). Prostředí má obrovský vliv na naše emocionální rozpoložení. Na fotbalovém stadionu se člověk celý článek