BLOG

Články, infografiky, videa, recenze knih, postupy, techniky, průvodce, seznamy zdrojů, recenze knih a informace pro dosažení úspěchu.

Strategie 10X

Strategie 10X

Uvědom si, že úspěch může mít každý Zbav se mýtu nedostatku. Musíš změnit své myšlení tak, aby si dokázal vidět, že úspěch ostatních ve skutečnosti vytváří příležitost také vítězit. Předpokládej kontrolu všeho Předpokládej kontrolu a více zodpovědnosti tím, že přijmeš postoj, že ty jsi strůjcem všeho. Nikdy nezaujímej postoj, že věci se ti jen dějí.Přečtěte si více o Strategie 10X[…]

Budujte základnu fanoušků

Budujte základnu fanoušků

Spokojenost zákazníka je špatný cíl. Zvyšování počtu je ten správný. Co potřebujete je to, aby více lidí pracovalo s vaším produktem, vaší službou a společností. Zvyšujte počet uživatelů vašeho produktu nebo služby skrz obrovké akce, ne přes obrovské snahy, které způsobí, že se vaši lidé stáhnou od získávání zákazníků. Pamatujte si účinný řád důležitosti: ZískáníPřečtěte si více o Budujte základnu fanoušků[…]

Dělejte vše naplno a přehánějte závazky

Dělejte vše naplno a přehánějte závazky

Všichni velcí velikáni na této planetě jsou ochotni hrát velké hry. Toto nastavení mysli je založeno na mýtu, že vaše energii, tvořivost a úsilí jsou materiální věci v omezeném množství, které nelze nahradit. Jsou určité věci v životě, které mají limity, ale vy sami žádné omezení nemáte, pokud si ty limity sami nenastavíte.

Je důležité, abyste ve své hlavě odstranili blok o provádění akcí, činností a abyste pochopili, že neexistuje žádný limit na to, kolikrát můžete znova realizovat nějakou akci. Můžete selhat nebo uspět tolikrát, kolikrát chcete a pak to udělat znovu a znovu.

Neexistuje žádné selhání, pokud se nevzdáte! Je možné, abyste „vyčerpali“ všechnu svou energii či tvořivost. Je možné, aby vám došly nápady. Nikdy ale neztratíte schopnost přicházet s novými sny, mít více energie, přemýšlet kreativně, dívat se na situaci nebo událost jinak. Vždy tu bude další den – a další šance.

Přečtěte si více o oDělejte vše naplno a přehánějte závazky

Čtyři úrovně akcí

Čtyři úrovně akcí

1. stupeň – NEDĚLAT NIC

Lidé, kteří nedělají nic pro svou kariéru, vztahy anebo cokoli, co chtějí jsou ochotni přijmout v podstatě vše, co jim přijde do cesty. Lidé v této skupině plýtvají časem a energií na ospravedlňování situací.

2. stupeň – DÁT SE NA ÚSTUP

Tito lidé mají „strach z úspěchu“. Pravděpodobně zažili neúspěch, tak se rozhodli se tomu raději snaží vyhnout, aby nepřivolali podobnou situaci. Drží se raději zpátky. Řekli si „nedá se nic dělat“. Např.: „Burza nestojí za nic, už nikdy na ní nebudu investovat.“, „Většina manželství se rozpadne, raději zůstanu sám.“, “ Profese herectví je příliž náročná, do konce života budu raději číšníkem.“, „Situace na trhu práce je hrozná, půjdu raději na pracák.“

3. stupeň – VYKONÁVAT BĚŽNÝ STUPEŇ ČINNOSTI

Tento stupeň akce je typický pro střední vrstvu. Je nejbezpečnější. Je to „normální„. Cílem je tu průměr průměrné manželství, zdraví, kariéra a finance.

Kdo skutečně touží po „průměru“?  Půjdete do kina na průměrný film? Koupili by jste si průměrný produkt?

Chcete být opravdu jen průměrný?

4. stupeň – VYKONÁVAT MASIVNÍ ČINNOSTI

Podívejte se na děti – neustále jsou v akci. Nahlédněte dovnitř mraveniště, nebo do včelího úlu. Nikde nevidíte ani náznak ústupu, nicnedělání, nebo něco co se blíží „běžné činnosti“. Neustále valí na plné obrátky.

Masivní aktivita je ve skutečnosti takové množství aktivity, které přináší nové problémy – a dokud nevytváříte problémy, nejste skutečně na čtvrtém stupni akce.

Když jdete do všeho s vervou a masivní akcí, nepřemýšlíte o tom, kolik hodin pracujete. Jakmile začnete fungovat na 4. stupni akce, posune se vaše nastavení mysli i výsledky. Signálem, že vykonáváte masivní aktivitu budou komentáře a obdiv lidí.

Přečtěte si více o oČtyři úrovně akcí

Koncept AEIOU

Koncept AEIOU

5 sad otázek, pro posouzení záznamů o činnostech

  • Activities (Aktivity) Co jste vlastně dělali? Šlo o strukturovanou, nebo nestrukturovanou aktivitu? Měli jste nějakou konkrétní roli, nebo jste byli pouze účastníkem?
  • Environment (Prostředí). Prostředí má obrovský vliv na naše emocionální rozpoložení. Na fotbalovém stadionu se člověk cítí jinak než v katedrále. Všímejte si toho, kde jste byli při vykonávání dané činnosti. Jaké místo to bylo a jaký jste z něj měli pocit?
  • Interactions (Interakce). S čím nebo kým jste komunikovali – s lidmi, nebo se stroji? Byl to nový druh interakce, nebo takový, na nějž jste zvyklí? Probíhala interakce formálně, nebo neformálně?
  • Objects (Předměty). Byly součástí vaší interakce nějaké předměty nebo zařízení? iPady, smartphony, …? Jaké předměty vytvořily nebo podpořily váš pocit angažovanosti?
  • Users (Uživatelé). Kdo tam kromě vás byl a jakou roli tito lidé sehráli na celkové pozitivní či negativní zkušenosti?

Přečtěte si více o oKoncept AEIOU