Jak buduji bohatství

 • Každý den něco vytvořím pro své cíle a „šuplíkové projekty“ (text, slogan titulek, grafiku, myšlenkovou mapu, analýzu klíčových slov, infografiku, video, … cokoli co vím, že mě to posune dopředu.
 • Držím  se ve společnosti bohatých.
 • Platím, jen co musím, ne víc.
 • Utratím méně, než vydělám.
 • „Ušetřím 10% toho, co vydělám.
 • Opodstatněně riskuji.
 • Jsem štědrý. Nejsem chamtivý. Baví mě dávat.
 • Nemyslím způsobem „Když to nefunguje, najdu si práci“.
 • Necítím žádnou vinu ani stud, když se ptám po tom, co chci.
 • Učím se od nejúspěšnějších lidí a studuji jejich život.
 • Čtu si 1x za měsíc Pravidla z knihy „Jak myslí milionáři“.
 • Programuji svůj mozek klíčovými slovy, frázemi, otázkami, metodami, plány, strategiemi, technikami, pravidly a zákony. Snažím se nahradit všechny špatné návyky, které mám těmito novými.

Jak bojuji z negativními přesvědčeními

MÍSTO TOHOTO SI ŘEKNU TOTO
Než začnu, musím se lépe připravit. Příprava mě stojí síly, stejně jako samotné řešení. Udělám raději další krok vpřed.
Tímto tempem nebudu nikdy hotov. Během té cesty se naučím nové dovednosti a zkušenosti, které využiji jinde.
Nejde to. Jak to „kreativně“ vyřešit? Jak to obejít?
Potřebuji ještě čas. Vím, že to není dokonalé, ale už jsem odvedl kus poctivé práce. Pojďme, posuneme to společně dál.

Jak si zvednu náladu

Jak se motivuji

 • Najdu si 100 důvodů PROČ pro každý svůj návyk, sepíšu si je na list papíru, vytisknu a vylepím na viditelné místo. Když cítím negativní energii, tak si to jen přečtu a připomenu.
 • Vytisknu a někde vyvěsím úspěchy, kterých jsem dosáhl.
 • Strávím 2-3 minuty v postoji mocných.
 • Přečtu si deník a připomenu si, kdo jsem a proč to dělám.
 • Přečtu si 20 tajemství motivace článek of Lao Babauta.
 • Používám bolest jako motivátor.
 • Použiji představu potěšení a pocit o dosažení cíle jako motivátoru.

Už žádné výmluvy!

Výmluvy jsou pro lidi, kteří odmítají převzít odpovědnost za své životy a za to, jak se vyvinou. Otroci a oběti se vymlouvají a budou navždy určeni k tomu, aby měli jen zbytky a odpadky ostatních.

Nepleťte si výmluvu s důvodem. Důvod je motivátor. Výmluva je ospravedlnění pro udělání, nebo neudělání něčeho.

zadne-vymluvy

První věc, kterou musíte vědět o výmluvách je ta, že nikdy nevyřeší vaši situaci.

pokračovat ve čtení


Jak jsem efektivní

 • jednu chvíli se soustředím vždy jen na jednu věc. Nechám svou kreativní mysl pracovat. Jsem soustředěný.
 • Uvědomuji si, co je prokrastinace a snažím se s ní bojovat.
 • To nejdůležitější dávám na první místo.
 • Úkolům přiřazuji priority od 1 do 3.
 • Na den si dám 3 – 4 úkoly.
 • Nejdůležitější a nejtěžší úkol dělám hned ráno. Řeknu si „Budu to dělat jen 10 minut.
 • Vím, že velkých cílů nelze dosáhnout za den. Proto jsem trpělivý. Velké cíle si rozděluji do malých úkolů.
 • Nejprve plánuji osobní volno. Udělám si čas na koníčky.
 • Předstírám, že už jsem tím, kým chci být, protože vím, že se jím následovně 100% stanu.
 • Automatizuji veškeré procesy včetně obchodních.
 • Pracuji jednoduše – nehraju si s nástroji, formátováním a podobně. Prostě dělám, co mám v plánu. Nehrotím to do dokonalosti. Na opravy bude čas později.
 • Emailovou schránku otvírám jen 2x denně. V 11.00 hodin a v 16:00 hodin. Vím, že pokud ráno otevřu emailovou poštu, tak budu mít nutkání to hned řešit. Následkem toho ztratím pozornost na úkol.
 • Soustředím se na další krok, ne na celek.
 • Zamedituji si 10 minut meditaci vhledu.
 • Vypnu veškerá vyrušení jako internet, vyskakovací okna … Zapnu jen FocusWriter pro copywriting.
 • Pustím si klasickou hudbu, klidnou hudbu, nebo žádnou hudbu. Uvědomuji si pravdu „Inspirace přichází z ticha“.
 • Pokud budu pracovat u PC, uklidím si pracovní stůl.
 • Uvědomuji si Peretovo pravidlo 80/20.
 • Uvědomuji si Parkinsonův zákon – méně času na úkol = vyšší a kvalitní výkon.

Jak na sobě pracuji a jak se rozvíjím

 • Uvědomuji si své vnitřní rozmluvy. Negativní hlasy a emoce se snažím nahrazovat pozitivními. Vím, že negativní myšlenky odplynou pryč a já budu mít zase pozitivní mysl.
 • Pracuji na dobrém držení těla. Neustále tělo držím vzpřímeně, hruď vypjatá, hlava vytyčená a zhluboka dýchám.
 • Denně čtu a vzdělávám se alespoň 0:30 minut.
 • Minimálně 5x denně se usmívám.
 • Udělám každý den dobrý skutek.
 • Denně si píši 3 pozitivní události do deníku.
 • Nesrovnávám se s ostatními, ale inspiruji se jimi.
 • Každý den medituji minimálně 10 minut.
 • Pozoruji své nutkání.
 • Pozoruji svůj odpor.
 • Jsem vděčný.

Jak komunikuji, jak se chovám

 • Jsem hrdinou – odvážný a bez ostychu.
 • Na každého se usmívám.
 • Věřím si, za každých okolností!
 • Nedělám druhým lidem to, co nechci, aby oni dělali mě.
 • V každém vidím spíše to dobré, co v něm je, než to špatné.
 • Cením si upřímného vztahu.
 • Vždy usiluji o výsledek výhra/výhra.
 • Naslouchám a pozoruji, ale neposuzuji ukvapeně. Neodsuzuji. Nejdříve se snažím pochopit, potom být pochopen.
 • Pokud mne někdo slovně napadne, nebudu zvyšovat hlas, nebudu ho ignorovat, nebudu ho urážet. Zastavím se na pár vteřin a promyslím si, jestli opravdu nemá pravdu. Vždy se dokážu omluvit, pokud by k tomu byl i jen malý důvod.
 • Pokud udělám chybu, vždy se z ní poučím.
 • Umím říci „NE„. Pokud je příležitost v rozporu s mými zásadami, omluvím se a příležitost odmítnu.
 • Vím, že pokud mám uspět, musím spolupracovat s lidmi, kteří sdílí mou vizi a využívat tuto synergii.
 • Rychle odpouštím.
 • Kritiku přijímám s pokorou, ale ignoruji odpůrce.
 • Chyby a selhání beru jako krok k úspěchu.
 • Obklopuji se pozitivními lidmi.
 • Uvědomuji si, že to co říkám, může druhý člověk chápat jinak než to myslím a nakonec vyslovím svými slovy. Z 99% to tak většinou opravdu je.