Kodex úspěchu – část 1.

„Jediný způsob, jak být úspěšný, je dělat to, co dělají úspěšní“.

Tuto frázi jsem našel už v mnoha knihách, webech a článcích o osobním rozvoji. Co tedy dělají úspěšní lidé jinak? Jaké návyky si osvojili? Jaké přístupy a postoje používají, aby dosahovali cílů?

Udělám si v nich přehled a postupně si je začnu osvojovat.

1. Mám přístup „To zvládnu.“ a „Já to vyřeším.“

Vypustím ze svého slovníku tvrzení jako „To nepůjde.“, „To nejde“, „To je nemožné.“ a nahradím je frázemi typu „To půjde.“, „To zvládneme.“, „Pojďme to uskutečnit“, „Jdeme na to“.

2. Vyhledávám problémy a miluji výzvy

Tam, kde ostatní uvidí problém, já uvidím příležitost. Vím totiž, že úspěch je překonání výzvy. Problémům se nebudu vyhýbat, ale budu je vyhledávat, protože vím, že jsou to příležitosti. Začnu vidět výzvu jako stimulaci k tomu, aby se něco dělo, spíše než jako záminku, či výmluvu, proč se tomu vyhnout.

3. Vytrvám, dokud neuspěji

Budu se řídit třetím svitkem z knihy „Největší obchodník na světě“ (Og Mandino). Vím totiž, že vytrvalost je základní vlastnost potřebná k tomu, aby se jakýkoliv sen stal skutečností.

Vím, že se setkám s odporem a překážkami. Nesnažím se je však odstranit. Vesele a pozitivně pokračuji, dokud se věci nezmění k lepšímu a mé nápady zůstanou zachovány. Odpor 100% zmizí.

4 dohody + 5 dohoda, Don Miguel Ruiz

1  Važme slova.

Používejte slova přesně. Říkejte pouze to, co si myslíte. Neužívejte slova proti sobě samým, nepoužívejte je ani k pomluvám.

2. Neberte si nic osobně.

Nemusíte se zabývat názory druhých lidí. To, co ostatní lidé říkají není nic jiného než projekce jejich vlastní reality, jejich vlastního snu. Pokud se osvobodíte od názorů a jednání ostatních lidí,nebudete již zbytečně trpět.

3. Nevytvářejte si žádné domněnky.

Buďte odvážní a vyjadřujte svá přání a ptejte se na to, na co chcete znát odpověď. Komunikujte s ostatními,abyste se vyhnuli nedorozumění, smutku a napětí. Jen s pomocí této jediné dohody můžete proměnit svůj život k lepšímu.

4.Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete.

To nejlepší z vás závisí na  tom, jak se cítíte.Za jakýchkoliv okolností dělejte vše, jak nejlépe dovedete, a to je vše.Nic víc a nic míň. Nebudete tak již soudit sebe sama a ani se zneužívat či litovat.

Tyto čtyři dohody mají schopnost pomoci osvobodit naše pravé Já. Samozřejmě jen pokud je začleníme do svého života a používáme je. Potom nás mohou dovést k tomu,kým skutečně jsme a nikoliv k tomu, kým předstíráme, že jsme.

5. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Nevěřte sami sobě, ani nikomu jinému. Pochybujte o všem, co slyšíte. Je to skutečně pravda? Naslouchejte záměru, který je ukryt za slovy. Jedině tak porozumíte skutečnému poselství.